Beroepscode

Psychologen en psychotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat de informatie die u aan een psycholoog of psychotherapeut verstrekt niet aan anderen mag worden doorgegeven, en dat uw uitdrukkelijke toestemming nodig is voor overleg over uw situatie met de huisarts of de bedrijfsarts.

Psychologenpraktijk Mill is aangesloten bij diverse organisaties die de kwaliteit en deskundigheid bewaken van (eerstelijns)psychologen en psychotherapeuten, zoals het NIP, de LVE en het ROEP, het BIG-register en de NVVP. Deze organisaties hanteren een beroepscode als toetssteen voor het professioneel handelen.

  

Psychologenpraktijk Mill - Alle rechten voorbehouden - Design by Jasper Buijnsters Webproducties