Eerstelijnspsychologie

Kenmerkend voor de eerstelijnspsycholoog is de oplossingsgerichte aanpak. Deze insteek is in het algemeen geschikt bij milde psychische klachten en bij mensen die het over het algemeen wel lukt om zich door moeilijke periodes heen te slaan of om tegenslagen te incasseren. Het is voor hen soms voor het eerst dat zij bij een psycholoog terecht komen.

De eerstelijnspsycholoog bespreekt met u uw situatie en zoekt samen met u naar mogelijkheden om uw klachten terug te dringen en uw problemen op te lossen. U krijgt daarbij concrete handvatten aangereikt om verder te komen.

De eerstelijnspsycholoog werkt (uiteraard met uw toestemming) in nauw overleg met uw huisarts. Vijf tot twaalf gesprekken zijn in het algemeen voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

Een individuele gesprekssessie duurt ongeveer 45 minuten.

Het kan voorkomen dat de psycholoog met u bespreekt dat het beter is dat u voor een consult of voor een behandeling wordt doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening, zoals maatschappelijk werk, een psychiater of dagbehandeling. In overleg met u wordt uw huisarts daarover geļnformeerd, zodat u dan kunt worden doorverwezen. 

© Psychologenpraktijk Mill - Alle rechten voorbehouden - Design by Jasper Buijnsters Webproducties