Psychotherapie

Als sprake is van vaker terugkerende klachten of als uw problemen en klachten al langere tijd duren, dan kan psychotherapie een goede insteek zijn.

Bij deze vorm van behandeling staan uw ervaringen in het heden centraal, maar kan het nodig zijn ook aandacht te besteden aan belevenissen in het verleden of stil te staan bij uw persoonlijke ontwikkelingsgeschiedenis. Op voorhand is daarom niet precies te zeggen hoe lang de therapie zal duren.
Psychotherapie is een proces waarin u bereid bent met de psychotherapeut te kijken naar uw gedrag, uw gedachten en gevoelens. Het is een intensieve gespreksvorm die soms angst kan oproepen of kan confronteren met pijnlijke gevoelens.

Een individuele gespreks-sessie duurt ongeveer 45 minuten.

  

Psychologenpraktijk Mill - Alle rechten voorbehouden - Design by Jasper Buijnsters Webproducties