Werkwijze

U bent naar de psycholoog verwezen door uw huisarts of maatschappelijk werk, maar u kunt ook op eigen initiatief een afspraak maken.

Bij Psychologenpraktijk Mill kunt u zich (eventueel via de voicemail) aanmelden op telefoonnummer: 06 13 666 881 of via de e-mail psymill@gmail.com.
Bij de aanmelding worden uw relevante persoonlijke gegevens gevraagd (zoals naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer). Eventueel kunt u al iets aangeven over de reden van uw aanmelding. Ook wordt met u besproken wat de kosten zijn en welke mogelijkheden er eventueel zijn voor vergoeding van die kosten. Indien mogelijk wordt met u een afspraak gemaakt voor het eerste gesprek.

In het eerste gesprek is het doel een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten en problemen (intakegesprek). U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden voor dit gesprek: u vertelt in uw eigen bewoordingen wat u bezig houdt of dwars zit. De psycholoog heeft geen oordeel over wat u vertelt, maar wil graag begrijpen wat u vertelt en waarom het u bezighoudt.
Om helder te krijgen wat de aard is van uw problemen en klachten is het van belang dat de psycholoog ook een indruk heeft van uw huidige leefsituatie (uw relatie(s), uw werk, uw hobby’s) en uw voorgeschiedenis (wat u zoal heeft meegemaakt, hoe uw leven is tot nu toe is verlopen). Ook kan de psycholoog voorstellen een nader psychologisch onderzoek te doen met behulp van vragenlijsten en testmateriaal. De psycholoog zal dit met u overleggen.

Na de intake en het eventuele onderzoek krijgt u informatie over de behandeling die het beste aansluit bij uw problemen, vragen en mogelijkheden. De keuze van de behandeling is afhankelijk van de ernst, de duur en aard van uw problemen en klachten, en het doel van de behandeling. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen en vragen te stellen.
Er wordt vervolgens een keuze gemaakt voor een kortdurende eerstelijnsbehandeling of voor langerdurende psychotherapie (voor informatie hierover zie verder op de website). In overleg met u wordt een individuele behandeling gestart of een behandeling samen met uw partner of anderen.

Tijdens de vervolggesprekken wordt met u gezocht naar oplossingen voor uw problemen en klachten, en naar mogelijkheden om moeilijke situaties anders aan te pakken of te benaderen. U wordt geholpen om angsten te overwinnen of om pijnlijke gevoelens te verwerken. Soms zal de psycholoog u daarbij voorstellen om bepaalde huiswerkopdrachten uit te voeren of oefeningen te doen. Dit gebeurt natuurlijk in overleg met u.

Een individuele gespreks-sessie (intake, onderzoek, behandeling) duurt ongeveer 45 minuten.

Het kan voorkomen dat de psycholoog met u bespreekt dat het beter is dat u voor een consult of voor behandeling wordt doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening, zoals maatschappelijk werk, een psychiater of dagbehandeling. In overleg met u wordt uw huisarts daarover geïnformeerd, zodat u dan kunt worden doorverwezen.

  

© Psychologenpraktijk Mill - Alle rechten voorbehouden - Design by Jasper Buijnsters Webproducties